GDPR

(General Data Protection Regulation)

DANSK

Lad os lige starte med at slå fast at vi ikke giver persondata videre til tredjepart. Vi bruger kun den data

Sletning af dine data
Hvis du ikke længere ønsker, at vi har dine data (som vi har fået via samarbejde eller gennem korrespondance via hjemmesiden), kan du til enhver tid få slettet dine data hos os - send os en mail med dine kontaktdata (så vi kan finde dig) til gdpr@timscookies.com - så sletter vi dine data med det samme.

 

Info om cookies:

 

Hvad er en cookie?
Ud over alle de lækre Cookies vi bager dagligt, så er Cookies også noget der anvendes af stort set alle

websites og de indeholder heller ikke belgisk chokolade chunks som i vores COOKIES. I nogle tilfælde

er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.
I dette tilfælde er en cookie en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at

genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser.

Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller

flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Denne hjemmeside anvender cookies. 

 

Slet eller slå cookies fra i browseren 
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser, du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. 
Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

 

 

ENGLISH

Deleting your data

If you no longer want us to have your data (which we have received via co-operation or through correspondence via the website), you can always delete your data from us - send us an email with your contact data (so we can find you ) to gdpr@timscookies.com - we will delete your data immediately. 

 

Cookie Info: 

 

What is a cookie? 

Cookies are used by virtually all websites( all though they do not taste as good as our fresh baked ones:D) . In some cases, cookies are the only way to get a website to function as intended. A cookie is a file that is attached to your computer or other IT equipment. It allows you to recognize your computer and gather information about which pages and features are visited with your browser. But cookies can not see who you are, what you name, where you live, or if your computer is used by one or more people. It also can not spread computer viruses or other malware. This site uses cookies. 

 

Delete or disable cookies in your browser 

You can always reject cookies on your computer by changing the settings in your browser. Wherever you find the settings depends on which browser you are using. However, you should be aware that if you do, there are many features and services on the internet that you can not use. All browsers allow you to delete your cookies together or individually. How you do it depends on which browser you're using. Remember if you use more then one browser, to delete cookies in each of them.

Tims_Logo_PNG_very_small.png
Tims_Cookies_Convenience4.jpg